Dzień Elektryki 2015 Wydziału Elektrycznego PW

10 czerwca jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Elektryki. W bieżącym roku uroczystą oprawę tego branżowego święta w Politechnice Warszawskiej zorganizował Wydział Elektryczny.

Zgromadzonych gości powitał prof. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego PW, który przypomniał, że data 10 czerwca nawiązuje do rocznicy śmierci André Marie Ampère’a, uczonego i odkrywcy praw rządzących elektryką. Uchwałę o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Elektryki podjął Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 27 czerwca 1985 r.

Dzień Elektryki 2015 - fotogaleria wydarzenia

Wprowadzając przybyłych w tematykę obchodów w Politechnice Warszawskiej, prof. Lech Grzesiak przytoczył fakty i liczby z 94-letniej historii Wydziału Elektrycznego, wskazując, że do tej pory studia na nim ukończyło ponad 21 tysięcy studentów i zostało wypromowanych ponad 700 doktorów, 150 doktorów habilitowanych, a ponad 150 pracowników Wydziału uzyskało tytuł profesora.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wręcza Medal Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej prof. Lechowi Grzesiakowi, Dziekanowi Wydziału Elektrycznego PW/fot. BPW

Po wystąpieniu Dziekana, głos zabrał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który podkreślił, że Wydział Elektryczny zawsze był chlubą naszej Uczelni. - Wydział z jednej strony umożliwia swobodne dostosowanie się naszych absolwentów do rynku pracy i osiągania przez nich wysokich stanowisk, a z drugiej strony wyśmienicie kształci, jeśli chodzi o sztukę inżynierską, co przekłada się również na zdobywanie czołowych lokat w rankingach - powiedział Rektor.

Przebieg wydziałowych uroczystości uwzględniał ponadto:

  • Ceremonię wręczenia medali 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej;
  • „André Marie Ampère w wieku XIX i XXI” – prezentację doc. dr. inż. Wojciech Urbańskiego;
  • Wystąpienie Prezes OW SEP Miłosławy Kujszczyk-Bożentowicz;
  • Wystąpienie Prezesa SAWE Jerzego Baranowskiego;
  • Informacje Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Elektrycznego oraz przedstawicieli Doktorantów;
  • „Nowe wyzwania i możliwości na tle obecnego rozwoju techniki Świetlnej w Roku Światła 2015 (UNESCO)”
    – wykład prof. dr. hab. inż. Wojciecha Żagana;
  • Prezentację osiągnięć Kół Naukowych WE PW;
  • Piknik Elektryków.

Podczas spotkania w Audytorium im. Gabriela Narutowicza w Gmachu Głównym PW zaprezentowano również pozanaukowe osiągnięcia absolwentów WE oraz jego obecnych studentów, którzy dla Wydziału zdobywają m.in. puchary za osiągnięcia w dyscyplinach sportowych.

Powiązany artykuł:
Seminarium jubileuszu 75. urodzin prof. Antoniego Dmowskiego