Biuletyn PW / Wydarzenia / Posiedzenie Rady w Płocku

Posiedzenie Rady w Płocku

W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. 

Rada jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku. Więcej na jej temat pisaliśmy TUTAJ.

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Na inauguracyjnym posiedzeniu przedstawiono informacje o działalności dydaktycznej, badawczej i stanie zasobów Uczelni. Zapoznano członków Rady ze strategią rozwoju Uczelni oraz zagrożeniami i problemami jej realizacji.

Członkowie Rady podkreślili znaczenie Politechniki Warszawskiej dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

Wskazano propozycje umożliwiające w najbliższym czasie wzmocnienie aktualnych obszarów działalności Uczelni, jak również ich rozszerzenie poprzez, m.in. uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości na bazie utworzonych i rozszerzanych centrów naukowych, klastrów technologicznych, porozumień programowych nauka-przemysł i ofert na rzecz samorządów.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW