Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Mieczysław Mąkosza Doktorem Honoris Causa PW

Prof. Mieczysław Mąkosza Doktorem Honoris Causa PW

Prof. Mieczysław Mąkosza, jeden z najwybitniejszych i cenionych naukowców w dziedzinie chemii organicznej, odebrał z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, dyplom nadania godności Doktora Honoris Causa.

Otwierając uroczyste posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2015 r., prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, wyraził słowa uznania dla dorobku Profesora Mieczysława Mąkoszy i podkreślił radość, z jaką cała społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej wita Profesora jako Doktora Honoris Causa.

Fotogaleria wydarzenia

Profesor Mieczysław Mąkosza, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Chemii Organicznej PAN jest cenionym na arenie międzynarodowej naukowcem w dziedzinie chemii organicznej. Opracował m.in. metodologię prowadzenia reakcji z udziałem anionów organicznych znaną pod nazwą „kataliza przeniesienia międzyfazowego” (Phase Transfer Catalysis); dokonał odkrycia metody otrzymywania pochodnych cyklopropanu, która dziś nosi nazwę reakcji Mąkoszy; opracował również metodologię Zastępczego Nukleofilowego Podstawienia Wodoru (Vicarious Nucleophilic Substitution of Hydrogen, VNS). Za jej odkrycie Profesor otrzymał w 2012 r. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odkrycia Profesora Mąkoszy przedstawiają dużą wartość praktyczną i są dziś szeroko stosowane w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Na pierwszym planie od lewej: DHC prof. Mieczysław Mąkosza; prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. Jan Szmidt, Rektor PW/fot. BPW

Dorobek naukowy Profesora Mieczysława Mąkoszy obejmuje ponad 300 publikacji naukowych, 70 patentów oraz dwa podręczniki akademickie. Profesor prowadził również intensywną działalność dydaktyczną. Wypromował 48 doktorantów i prowadził wykłady na wielu uczelniach na całym świecie. Osiągnięcia Profesora zostały uhonorowane wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, doktoratami honoris causa i medalami państwowymi. 

Nadając Profesorowi Mieczysławowi Mąkoszy tytuł i godność Doktora Honoris Causa nasza Uczelnia wyraża głęboki podziw dla jego osiągnięć - zarówno, jako Naukowca, jak i Nauczyciela, który rozsławił w świecie dobre imię polskiej nauki i Politechniki Warszawskiej” - powiedział w laudacji profesor Zbigniew Florjańczyk.

Podobne artykuły:

Prof. Grzegorz Rozenberg otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa PW
PW nadała tytuł Doktora Honoris Causa Rektorowi Narodowego Kijowskiego Uniwersytetu Technicznego

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI