Nominacje profesorskie 2018

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr hab. inż. Januszowi Piotrowi Zacharze z Wydziału Chemiczny. 

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2023 r.zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Tomasz Chmielewski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Spajania na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Tomasz Kozacki zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fonicznej na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś zatrudniona w Zakładzie Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. inż. Artur Tomaszewski zatrudniony w Zakładzie Sieci i Usług Teleinformatycznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Jacek Dziurdź zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. Katarzyna Grebieszkow zatrudniona w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska zatrudniona w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż. Piotr Lesiak zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż. Jerzy Antonowicz zatrudniony w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż. Wojciech Wróbel zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora od dnia 1 grudnia 2018 rna czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: prof. dr hab. inż. Hanna Michalak zatrudniona w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Jan Kindracki zatrudniony w Zakładzie Silników Lotniczych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Piotr Fronczak zatrudniony w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 21 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 listopada 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 listopada 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Jacek Janowski zatrudniony w Zakładzie Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 11 listopada 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 24 października 2018 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora od dnia 27 września 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora od dnia 28 września 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński zatrudniony w Zakładzie Tworzyw Sztucznych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku.

Na stanowisko profesora od dnia 1 października 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Janusz Frączek zatrudniony w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 26 września 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:
- prof. dr hab. Maria Bretner zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Zagórska zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 27 września 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 28 września 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2023 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko zatrudniona w Zakładzie Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 października 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę
- dr hab. inż. Kamil Wojciechowski zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Tomasz Markiewicz zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Sławomir Kubacki zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2021 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Roman Marcinkowski zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2023 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 14 lutego 2021 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda zatrudniona w Zakładzie Organizacji Procesów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 24 paźdizernika 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 19 września 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr hab. inż. Sergiuszowi Mariuszowi Lulińskiemu zatrudniony na Wydziale Chemicznym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. inż. Andrzejowi Reńskiemu zatrudniony na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 28 sierpnia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Stanisław Janeczko zatrudniony w Zakładzie Analizy i Teorii Osobliwości na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 17 lipca 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler zatrudniona
w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lipca 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. Natalia Golnik zatrudniona
w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania
- dr hab. inż. Sergiusz Łuczak zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych na Wydziale Mechatroniki
- prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę
- dr hab. Marek Jakubiak zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,
- dr hab. inż. Natalia Kizilova zatrudniona w Zakładzie Aerodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
- dr hab. inż. Cezary Galiński zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę
- dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 19 września 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 czerwca 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr hab. Paweł Grzegorz Parzuchowski zatrudnionej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. Anna Boczkowska zatrudnionej w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 29 maja 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW  na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska zatrudniona w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski zatrudniony w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 czerwca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak zatrudniony w Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania
- dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Michał Tacikowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 maja 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Tomaszowi Stefanowi Wiśniewskiemu zatrudnionemu w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 29 maja 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna zatrudniony w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 26 kwietnia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło zatrudniony w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Halina Szatyłowicz zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW zatrudniona w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Jerzy Sobiecki, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Anna Boczkowska, prof. PW zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW zatrudniona w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 maja 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 29 marca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska zatrudniona w Zakładzie Projektowani Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Robert Suwaj zatrudniony w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31.12.2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Piotr Radziewicz zatrudniony w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r.  został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Robert Mroczyński zatrudniony w Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 18 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 28 marca 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych: dr. hab. inż. Janowi Leszkowi Nowińskiemu zatrudnionemu w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Przemysławowi Wojciechowi Grzegorzewskiemu zatrudnionemu w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 27 lutego 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 28 marca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Michał Pióro zatrudniony w Zakładzie Sieci i Usług Teleinformatycznych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 27 lutego 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Roman Nagórski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 28 lutego 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz zatrudniony w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. Bogusława Karpińska zatrudniona w Zakładzie Równań Różniczkowych Zwyczajnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2023 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Paweł Maksimowski zatrudniony w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni  Komunikacyjnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 28 marca 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 lutego 2018 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r.  nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: prof. dr. hab.inż. Krzysztofowi Wojdydze zatrudnionemu na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 30 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan zatrudniony w Zakładzie Techniki Świetlnej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:
- prof. dr hab. inż. Maciej Sypek zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki
- prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita zatrudniony w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2018 r. na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Maciej Grzenda zatrudniony w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 21 lutego 2018 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 24 stycznia 2018 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 22 grudnia 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 26 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznejna Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 15 grudnia 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Stanisław Ostrowski zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 25 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. PW zatrudniona w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Zbigniew Ochal zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Gągolewski zatrudniony w Zakładzie Równań Całkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Łukasz Makowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas określony do dnia 31 lipca 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. Adam Sadowski zatrudniony w Zakładzie Badań i Rozwoju w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Spajaniaw Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2018 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska zatrudniona w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2017 r. na czas określony do dnia 30 sierpnia 2020 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. Justyna Łacny zatrudniona w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2018 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 24 stycznia 2018 r.

Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015