Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2019

Nominacje profesorskie 2019

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 stycznia 2019 r.

Na stanowisko profesora od dnia 1 stycznia 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr hab. inż. Ewa Kuryłowicz zatrudniona w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Lech Knap zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Piotr Orliński zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Szymon Gontarz zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Izabela Madura zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jacek Wernik zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 stycznia 2019 r.

Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Im słabsze ciało,
tym silniej nami rządzi

 

 

Jean-Jacques Rousseau

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW