Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej 16 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Podczas wydarzenia dokonano symbolicznego przekazania Medali Politechniki Warszawskiej, Medalu Młodego Uczonego, a także nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Uroczyste posiedzenie Senatu PW odbyło się w formie zdalnej. W swoim przemówieniu Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba przypomniał najważniejsze wydarzenia w historii Uczelni, a także złożył życzenia: laureatom medali i nagród - dalszych sukcesów i powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach, a całej wspólnocie akademickiej - poczucia bezpieczeństwa i spokoju oraz niezachwianej wiary w moc marzeń. Prof. Krzysztof Zaremba wyraził nadzieję, że przyszłoroczne obchody Dnia Politechniki Warszawskiej odbędą się w tradycyjnej formule.

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW

Podczas uroczystości, „w uznaniu szczególnego oddania sprawom uczelni w Płocku oraz za rozwijanie współpracy z miastem i regionem” 48. Medalem Politechniki Warszawskiej został uhonorowany prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Prorektor ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 i 2012-2020. Uroczystą laudację w imieniu dr. hab. inż. Jacka Kubissy wygłosiła dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Prorektor ds. Filii w Płocku.

49. Medal Politechniki Warszawskiej „za działania na rzecz wspólnoty akademickiej w wymiarze krajowym i europejskim, a także dla dobrego imienia Politechniki Warszawskiej” otrzymał prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Barlik.

Dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Medal Młodego Uczonego (z numerem 13) „za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii”. Uroczystą laudację wygłosił dr hab. Leszek Adamowicz.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 r., przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Podczas wydarzenia rozdano także nagrody w XXV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Wyniki konkursów zostały ogłoszone we wrześniu br.

- To już 25 lat współpracy firmy Siemens z Politechniką Warszawską i innymi uczelniami technicznymi będącymi członkami kapituły nagrody. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Dotychczas do konkursu zgłoszono ponad 1000 projektów, a 100 nagrodzono - powiedziała Dominika Bettman, Prezes Siemens Sp. z o.o. w Polsce i członek Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 r. na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in.: elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba przypomniał również, że 12 listopada br. przedstawiciele Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod tablicą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW