Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów z udziałem PW

21 września 2015 r. wizytę w PW złożyła delegacja przedstawicieli 25 uczelni chińskich. Spotkanie związane było z Trzecim Polsko-Chińskim Forum Rektorów organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gości w imieniu Uczelni przyjął prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW. Wizytę rozpoczęła prezentacja Politechniki Warszawskiej, a następnie podjęto dyskusję na temat możliwości współpracy z chińskimi szkołami wyższymi. W kolejnym kroku Politechnika Warszawska wyłoni kilku partnerów reprezentujących m.in. uczelnie techniczne, z którymi nawiąże bliższe kontakty w zakresie poruszanym przez Forum.

Prof. Krzysztof Lewenstein na spotkaniu w ramach Trzego Polsko-Chińskiego Forum Rektorów

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów

Forum, zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września br., otworzyli: dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MNiSW oraz prof. Hao Ping, Wiceminister Edukacji Chin. Po zakończeniu części oficjalnej dokonano przeglądu współpracy akademickiej. Poruszone zostały tematy dotyczące uznawalności wykształcenia, systemu stypendialnego oraz możliwości współpracy w ramach programu Erasmus +.

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów w PW

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w sesjach tematycznych. Obecna na spotkaniu Patrycja Kluź z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, uczestniczyła w sesji poświęconej naukom technicznym, nawiązując jednocześnie kontakty z uczelniami technicznymi zainteresowanymi współpracą z PW, również na poziomie rekrutacji (Chivast, Dongfang International Center for Educational Exchange, Sinomost, Beijing Golden Orient).

Podobne materiały:

Wiceminister chińskiej edukacji w Politechnice Warszawskiej
Wizyta Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Hong Kong University of Science and Technology i Politechnika Warszawska rozmawiają o współpracy
Promocja Politechniki Warszawskiej w Chinach
Wizyta delegacji z Chin
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Opracowano na podstawie materiałów CWM PW
Zdjęcia: BPW