Projekty i osiągnięcia

Jednoczesny pomiar oddechu, pracy serca i aktywności

Zdjęcie dr. inż. Marcela Młyńczaka

Na Wydziale Mechatroniki PW powstał Pneumonitor, który pozwala monitorować częstość i głębokość oddechu oraz powiązać je ze zmiennością rytmu serca czy aktywnością osoby badanej. To pierwsze tego typu „mobilne” rozwiązanie przeznaczone do długotrwałej obserwacji.

Koncepcja nowego transportu publicznego podbiła Nowy Jork

Projekt kolejki solarnej

Projekt kolejki solarnej Sunglider zdobył jedną z dwóch głównych nagród w konkursie New York Product Design Awards. Wśród autorów koncepcji są pracownicy, studenci i absolwenci Wydziału Architektury PW.

Projekt absolwentki PW w finale konkursu New European Bauhaus

Wizualizacja koncepcji rewitalizacji dawnej fabryki Roberta Biedermanna w Łodzi

Zapytała mieszkańców Łodzi, jak widzieliby przyszłość dawnej fabryki wyrobów bawełnianych i zaproponowała wizję miejsca, które nikogo nie wyklucza. Praca dyplomowa Anny Lipiarz, absolwentki Wydziału Architektury, znalazł się w finale konkursu New European Bauhaus. Głosowanie trwa do 16 maja.

Badacze z PW wśród 100 wybitnych młodych naukowców

Zdjęcie zestawu probówek

Są młodzi, ale już mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. To laureaci konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród nich jest czworo badaczy z PW.

Nasi naukowcy pomogą płockim drzewom

Zdjęcie sadzonki drzewa wśród kwałków betonu

Naukowcy z płockiej filii Politechniki Warszawskiej zbadają stan roślinności w centrum Płocka i pomogą określić, jakie nawierzchnie są najbardziej przyjazne dla drzew.

PW w walce z dezinformacją

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę siedzącego przed ekranem laptopa

Politechnika Warszawska wraz z partnerami z Japonii i Hiszpanii pracuje nad narzędziami do skutecznej walki z fake newsami w wirtualnym świecie.

Prof. Andrzej Garbacz wyróżniony za wkład w rozwój polskiego budownictwa

Zdjęcie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garbacza

Prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, otrzymał wyróżnienie Builder Awards w kategorii „Polski Herkules”. Nagroda miesięcznika „Builder” przyznawana jest osobom, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

Dwa projekty naszych naukowców z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie prof. Jakuba Gaca i prof. Tomasza Trzcińskiego

Projekty prof. Tomasza Trzcińskiego z Wydziału Elektronik i Technik Informacyjnych oraz prof. Jakuba Gaca z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej otrzymały dofinasowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3. 

Platforma do treningu kognitywnego

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW pracują nad innowacyjną platformą do treningu kognitywnego wykorzystującą technologię VR i rozszerzoną rzeczywistość dla wirtualnego laboratorium urządzeń elektroenergetycznych.

Sztuczna inteligencja i głębokie sieci neuronowe pomogą tworzyć i analizować muzykę

Pionierskie w skali światowej badania na ten temat prowadzi dr inż. Mateusz Modrzejewski - naukowiec z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i ceniony perkusista.

Prof. Krzysztof Perlicki Osobowością Roku 2021

W konkursie prowadzonym przez ogólnopolskie organizacje branżowe prof. Krzysztof Perlicki, Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, został nagrodzony w kategorii „Nauka”.

Dezynfekowane ścieki oczyszczone źródłem wody

W czasach ekstremalnych zjawisk pogodowych badania skutkujące racjonalnym gospodarowaniem zasobami słodkiej wody mają wyjątkowe znaczenie. Właśnie nad takim projektem dotyczącym dezynfekcji ścieków oczyszczonych, które mogą zostać alternatywnym źródłem wody, pracują naukowcy z PW.

Elektrolit naukowców PW znacznie wydłuża żywotność baterii

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego PW opracował nowy elektrolit, który znacznie wydłuża żywotność baterii litowo-jonowych i znalazł już zastosowanie w smartfonach oraz samochodach elektrycznych.

Co zrobić, by uczelnia była dobrym sąsiadem?

Jaką rolę odgrywają kampusy w kształtowaniu przestrzeni publicznych i w jaki sposób mogą odpowiadać na oczekiwania społeczne zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia? Takie pytania postawił sobie zespół badawczy z Politechniki Warszawskiej i opracował różne koncepcje rozwoju dla kampusu centralnego naszej Uczelni.

Sztuczna inteligencja pomoże odczytywać testy skórne

Osoby z objawami alergii mogą odetchnąć - dzięki rozwiązaniu diagnostycznemu SkinLogic współtworzonemu przez zespół z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych możliwe będzie sprawniejsze przeprowadzanie skórnych testów alergicznych i otrzymywanie bardziej wiarygodnych wyników.

Dr Agata Ferreira laureatką Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

17 marca 2022 r. podczas Forum Bankowego przyznano Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego. Za wkład w rozwój prawa nowych technologii wyróżniona została dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Nowy nanosposób na sterylność powierzchni

Naukowcy z PW opracowali technologię, która pozwala zabezpieczyć dowolną powierzchnię przed szkodliwymi drobnoustrojami. Rozwiązanie wykorzystuje bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki.

Naukowcy z PW będą poprawiać właściwości antybakteryjne metali

Okres pandemii uświadomił ogrom wyzwań związanych z ochroną zdrowia. Jednym z nich jest znalezienie materiałów, które mogą pomóc ograniczać przenoszenie chorób zakaźnych. Odpowiedzi na ten problem poszuka zespół dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Dzień Nauki Polskiej - laureaci nagród z PW

Zespół z PW otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Jednemu z naszych naukowców wręczono Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Laureatów poznaliśmy 19 lutego 2022 r. podczas uroczystego spotkania online z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Nasz doktorant laureatem nagrody MDPI Sensors

Karol Abratkiewicz, związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, otrzymał wyróżnienie „Travel Award in Remote Sensors and Radar Sensors”. To nagroda przyznawana doktorantom i uczestnikom staży podoktorskich o nieprzeciętnym dorobku badawczym.