Święto Politechniki Warszawskiej 2017

15 listopada w Politechnice Warszawskiej jest tym dniem, który jednoczy całą naszą akademicką społeczność w duchu wciąż na nowo przywoływanej tradycji - mówił profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Profesor Jan Szmidt w przemówieniu podkreślał doniosłość chwili, w jakiej obecnie się znajdujemy: pomiędzy obchodami 100-lecia Politechniki Warszawskiej, a obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wprowadzając gości w temat wystąpienia pierwszego mówcy - prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego prof. Janusza Lipkowskiego - Rektor Politechniki Warszawskiej przypomniał, że nawet pod rozbiorami, Polacy nie ustawali w tworzeniu struktur, które pozwalały o nauce mówić po polsku. W tym kontekście powstało Towarzystwo Naukowe Warszawskie, które w tym roku obchodzi 110 lat swojej działalności. 

Po wystąpieniu prof. Janusza Lipkowskiego Rektor Politechniki Warszawskiej odznaczył zasłużonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Następnie odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, którą poprowadził prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej wręczono także Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego. Otrzymał ją prof. Wojciech Święszkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej za „zestaw 31 publikacji z lat 2015-2016 w czasopismach z listy JCR, których współautorem jest prof. Święszkowski”. Laudację wygłosił prof. Jerzy Robert Sobiecki, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Godność Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej nadano prof. Andrzejowi Nowakowi, absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, obecnie związanemu z amerykańskim Auburn University. Laudację wygłosił prof. Wojciech Radomski.

Profesor Andrzej Nowak zainicjował podpisanie licznych umów o współpracy między amerykańskimi i polskimi politechnikami, w wyniku których organizowane są pobyty stypendialne, staże naukowe i międzyuczelniane wymiany pracowników. Wraz z Politechniką Warszawską współorganizował sympozja naukowe. Przewodniczył radzie fundacji Dekaban Fund, finansując staże dla kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, wypromował pięciu doktorów - absolwentów Politechniki Warszawskiej - i pełnił rolę opiekuna podczas postępowań habilitacyjnych. Od 2009 roku Profesor Nowak sprawuje funkcję prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej - organizacji, która skupia i koordynuje działalność polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych w Nowym Jorku, Chicago, Kalifornii i Toronto. Jako prezes był współorganizatorem trzech Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich (w 2010, 2013 i 2016 roku). Więcej>>

- Osiągnięcia Profesora przyczyniły się do powstania nowej generacji norm amerykańskich w obszarze projektowania niezawodnych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ten wybitny uczony międzynarodową renomę uzyskał między innymi w zakresie budowy mostów, które przy definiowaniu osiągnięć Pana Profesora mają również wymiar symboliczny. Profesor Andrzej Nowak nigdy bowiem nie zerwał kontaktu ze swoją macierzystą Uczelnią, aktywnie uczestnicząc w polskim życiu naukowym - podkreślił w przemówieniu prof. Jan Szmidt.

Więcej informacji oraz gratulacje nadesłane z okazji Święta PW TUTAJ>>

Fotogaleria Święta Politechniki Warszawskiej 2017 

PROGRAM OBCHODÓW „ŚWIĘTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ” 2017

15 listopada 2017 roku (środa)

16 listopada 2017 roku (czwartek)

18 listopada 2017 roku (sobota)

19 listopada 2017 roku (niedziela)

  • 16:00 i 20:00 Spektakl „Szajba” w wykonaniu Teatru Politechniki Warszawskiej (sala 107 wejście 227, Gmach Wydziału MiNI)
  • 18:30 Msza Święta (Kościół Najświętszego Zbawiciela, przy Placu Zbawiciela w Warszawie)

Imprezy towarzyszące:

Zdjęcia: Biuletyn PW