Biuletyn PW / Wydarzenia / Co się wydarzyło w 2020 roku?

Co się wydarzyło w 2020 roku?

Rok 2020 był z pewnością inny niż poprzednie lata, ale zapamiętamy go nie tylko ze względu na pandemię i związane z nią zmiany oraz wyzwania. Przypominamy najważniejsze wydarzenia, sukcesy i projekty realizowane w ubiegłym roku w Politechnice Warszawskiej.

Nowe władze Uczelni

W czerwcu Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024. Przekazanie urzędu nastąpiło w sierpniu. Poznaliśmy również nazwiska prorektorów, a wkrótce i dziekanów poszczególnych wydziałów. Rok zamknął wybór przez Senat PW członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Jej przewodniczącym został Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Flagowe projekty PW

W lutym 2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, którego celem jest transformacja w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo i wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Liczne działania związane z projektem można śledzić na stronie internetowej: badawcza.pw.edu.pl.

źródło: twitter.com/PW_edu

Politechnika Warszawska, wraz z konsorcjum ENHANCE, uczestniczy również w programie „Uniwersytety Europejskie”. Oba projekty stanowią szansę na przełom w umiędzynarodowieniu uczelni i znaczny postęp w dydaktyce. - Umiędzynarodowienie działalności w najbliższych latach umożliwi zacieśnianie więzi z wiodącymi ośrodkami naukowymi w ramach wzajemnych kontaktów uwzględniających wymianę kadr, staże naukowe czy programy wspierające innowacyjną działalność i podnoszące prestiż naszej Uczelni - mówi prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW.

W 2020 r. Politechnika Warszawska nawiązała współpracę z wieloma partnerami. W ramach konsorcjum z firmą Sages Sp. z o.o. podpisała umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie otwartej platformy informacyjnej Polska Platforma Medyczna (PPM). Uczelnia będzie współpracować z firmą ANWIL S.A. na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla nauki i biznesu, podobnie jak z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Politechnika Warszawska podpisała również z Huawei Polska porozumienie o współpracy, dotyczące m.in. wspólnych działań w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji.Do rozwoju europejskiego przemysłu bateryjnego przyczyni się porozumienie o współpracy podpisane przez PW i Uniwersytet Warszawski z ENERIS PolBatt. Jego celem jest powstanie Kampusu ENERIS Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej. Z kolei dzięki porozumieniu z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN Uczelnia stała się pełnoprawnym członkiem eksperymentu Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS).

fot. CERN

Politechnika Warszawska została również partnerem naukowym projektu „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem”, który powstał z potrzeby wzmocnienia współpracy biznesowej (głównie dużych polskich firm i spółek Skarbu Państwa) z polskimi naukowcami, inżynierami i wynalazcami pracującymi i mieszkającymi poza granicami Polski. Celem jest wsparcie polonijnych naukowców i umożliwienie im rozwoju oraz współpracy z najlepszymi ekspertami oraz instytucjami.

Uczelnia rozwija również założenia infrastrukturalnego projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Jednym z jego elementów jest budowa Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW.

PW aktywna w pandemii

Wspólnota akademicka Politechniki Warszawskiej szybko nauczyła się funkcjonować w warunkach pandemii spowodowanej koronawirusem. W trybie zdalnym zaczęto prowadzić zajęcia, zaliczenia, a także organizować różnorodne spotkania i wydarzenia. Równie szybko Uczelnia włączyła się w pomoc w walce z koronawirusem, drukując maski, elementy do przyłbic i respiratorów, analizując dane, udostępniając własny sprzęt czy pracując nad tak innowacyjnymi rozwiązaniami jak hełm do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów z COVID-19.

fot. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

W Biuletynie Politechniki Warszawskiej ukazywały się informacje o społecznych aspektach pandemii, jak niebezpieczeństwo dyskryminujących zachowań na tle COVID-19 czy słownictwa, którego używamy opisując epidemię koronawirusa.

Nauka nie zwalnia tempa

Rok 2020 obfitował w ciekawe projekty naukowe. Zaprojektowany w Politechnice Warszawskiej motoszybowiec AOS-H2 z hybrydowym napędem wodorowym przeszedł próby lotniskowe. 

fot. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

W Uczelni otwarto pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej pochwalili się realizacją projektu badawczego „NADIMPLANT”, którego celem jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych. Zespół z Wydziału Fizyki uczestniczył w pracach konsorcjum, które opracowało i wyprodukowało prototyp lasera z pionową wnęką rezonansową (VCSEL). To pierwsze tego typu urządzenie polskiej produkcji. Naukowcy z PW pomogli także zbadać najstarszy dwukorzeniowy ząb prassaka, znalezionego na Grenlandii w skałach sprzed 215 milionów lat.

źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Cieszy fakt, że pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej byli wielokrotnie doceniani i nagradzani. Już na początku 2020 r. mogliśmy podzielić się bardzo dobrą informacją, że kilkudziesięciu przedstawicieli PW znalazło się w komitetach naukowych Państwowej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Podczas Gali Nauki Polskiej - najważniejszej części obchodów Dnia Nauki Polskiej, nowego święta państwowego w Polsce - wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele Uczelni.Wyróżniony został również prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki, który otrzymał nagrodę IEEE Industrial Electronics Society (IES) Anthony J. Hornfeck Service Awards.

W rankingach nieustannie wysoko

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. To czwarty raz z rzędu, gdy Uczelnia plasuje się na podium tego zestawienia. Równocześnie po raz 15. z rzędu PW jest najlepszą techniczną uczelnią.

Co cieszy jeszcze bardziej, 19 kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich. W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych.

Sukcesem było pierwsze miejsce w rankingu EngiRank - European Ranking Of Engineering Studies, przygotowanym przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System - FRSE. To pierwsza edycja tego zestawienia.

W rankingu QS Emerging Europe and Central Asia, zestawieniu uczelni z krajów rozwijającej się Europy i Azji Centralnej, Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na 12. miejscu, awansując o dwie lokaty.

Zatem nie bez przyczyny największą popularnością wśród kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 cieszyła się Politechnika Warszawska. Najbardziej obleganym kierunkiem okazała się inżynieria internetu rzeczy - nowość w uczelnianej ofercie.

Sukcesy studentów

Widok pustych uczelnianych korytarzy zasmuca, ale studenci Politechniki Warszawskiej są, kształcą się i odnoszą liczne sukcesy, m.in. jak przedstawiciele Koła Naukowego Robotyków, którzy zajęli 2. miejsce w Carolo-Cup 2020 - zawodach samochodów autonomicznych małej skali. W nietypowej, bo wirtualnej rywalizacji SAE Aero Design 2020 WEST, reprezentanci Studenckiego Międzywydziałowego Koła Naukowego SAE AeroDesign, wywalczyli dwa drugie miejsca. Jury doceniło zaproponowane przez nich rozwiązania dotyczące konstrukcji samolotu klasy micro.

Studenci Wydziału Architektury zaprojektowali nawet nowojorską bibliotekę, za co otrzymali wyróżnienie w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Switch Competitions.

źródło: projekt pt. „Grid Pavilion” - wizualizacja Kinga Batte, Weronika Urban i Kacper Kozak

Choć ze względu na pandemię rozgrywki Akademickich Mistrzostw Polski na pewien czas zostały przerwane, udało się dokończyć rywalizację, a Politechnika Warszawska zdobyła 17 medali.

Miejsce ważnych spotkań środowiska naukowego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencje czy sympozja miały zazwyczaj charakter hybrydowy. Uczestniczyła w nich ograniczona liczba osób, a pozostali zainteresowani mogli śledzić przebieg wydarzenia dzięki transmisjom online. Politechnika Warszawska była gospodarzem konferencji Microwave and Radar Week, poświęconej problemom związanym z techniką radiową, mikrofalową, radarową i inżynierią przetwarzania sygnałów. W jej murach gościli także uczestnicy 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, zorganizowanego z okazji 100-lecia stowarzyszenia. Ważną częścią wydarzenia było odsłonięcie w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej tablicy upamiętniającej powstanie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

fot. BPiI PW

Laureaci uczelnianych medali i wyróżnień

Podczas styczniowej uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały wręczone odznaczenia państwowe, a odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” otrzymała lek. med. Barbara Barszcz, która od ponad 40 lat jest lekarzem w przychodni przy ul. Narbutta i opiekuje się pracownikami i studentami kampusu południowego PW.

Inaugurację roku akademickiego uświetniła obecność Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który uhonorował odznaczeniami państwowymi grono pracowników Politechniki Warszawskiej za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie, a także zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

fot. Agnieszka Kępa, TVPW

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Dnia PW Medalami Politechniki Warszawskiej zostali uhonorowani prof. Janusz Zieliński oraz prof. Andrzej Kraśniewski. Dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Medal Młodego Uczonego. Poznaliśmy wówczas również laureatów XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych. Jedną z nagród otrzymała dr inż. Sandra Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki PW, która w swojej pracy podjęła ważny i aktualny temat innowacyjnych, węglowych przewodów elektrycznych.

Warto również wspomnieć, że w czerwcu 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu prof. Władysławowi Findeisenowi, Rektorowi PW w latach 1981-1985.

PW nie izoluje się od kultury

Jeszcze przed wybuchem pandemii wspólnota akademicka mogła uczestniczyć w kilku wydarzeniach kulturalnych, jak Koncert Noworoczny „Muzyka Świata” w ramach cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli”, podczas którego wystąpiły Chór Camerata Varsovia oraz Chór Żydowski CLIL, Salonie Historycznym „Walka o zachodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1921” czy Salonie Sportowym Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW. Jego tematem było stulecie działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W marcu w siedzibie Muzeum Politechniki Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy „Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy” (obecnie oglądać można film prezentujący ekspozycję).

O to, by pomimo ograniczeń można było poczuć się jak na wydarzeniach organizowanych w ramach „Wielkiej Muzyki w Małej Auli” zadbała Orkiestra Rozrywkowa PW „The Engineers Band”. W ramach akcji „Nie izoluj się od kultury” online transmitowane były koncerty z udziałem zespołu. A w listopadzie odbyła się premiera filmowej wersji spektaklu „Burza” Williama Szekspira w wykonaniu Teatru PW, który świętował 15-lecie swojego istnienia.

fot. FILMiMAGE, źródło: facebook.com/TeatrPW

Piszą i mówią o nas

O projektach naukowców Politechniki Warszawskiej i ich sukcesach niemal codziennie informują media. Warto przypomnieć chociażby wyjątkowy mikroskop optyczny opracowany w PW, nowym zastosowaniu kawowych fusów czy unikatowej makiecie kolejowej z terminalami intermodalnymi na Wydziale Transportu.

Uwagę mediów przykuli również naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej, którzy pracują nad unikatowym na skalę światową projektem dotyczącym wykorzystania materiałów dwuwymiarowych (2D) w nanomedycynie. Badania przyczynią się do rozwoju alternatywnych metod leczenia nowotworów.

Ti3C2 MXene, fot. A. Jastrzębska

W prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” ukazały się wnioski z wyników badań w ramach międzynarodowego eksperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande).Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. W „Nature” opublikowano również wyniki nowych badań oddziaływania cząstek dziwnych przez Detektor ALICE w Wielkim Zderzaczu Hadronów. W eksperymencie również biorą udział Polacy, m.in. naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Dziennikarze donosili o bombowej współpracy naukowej. Specjaliści w zakresie materiałów wybuchowych, w tym z PW, łączą bowiem siły w badaniach nad bezpiecznym stosowaniem, transportem i przechowywaniem materiałów wybuchowych. Z nieco lżejszej tematyki - opowiedzieć Sejm rysunkiem spróbowali pracownicy naukowi z Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury - w ramach projektu edukacyjnego Kancelarii Sejmu.

Podsumowując rok 2020 nie możemy nie odnotować ważnego wydarzenia dla Biuletynu Politechniki Warszawskiej. W czerwcu ukazał się 100. numer naszego newslettera. Jesteśmy ciekawi, co przyniesie kolejny rok i zachęcamy do lektury Biuletynu!

Zdjęcia: twitter.com/PW_edu, CERN, MEiL PW, projekt pt. „Grid Pavilion” - wizualizacja Kinga Batte,
Weronika Urban i Kacper Kozak, BPiI PW, Agnieszka Kępa, TVPW, FILMiMAGE, A. Jastrzębska

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI