Wydarzenia

Ambasada Izraela przedstawia propozycje współpracy

W dniu 2 października br. w Politechnice Warszawskiej gościli przedstawiciele Ambasady Izraela – Ruth Cohen Dar, Zastępca Ambasadora, Anna Ben-Ezra, Attache ds. Kulturalnych oraz Ewa Rudnik, Dyrektor Departamentu Edukacji.

Spotkania Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge

W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge właśnie dobiegło końca dwudniowe II Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge (Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting, 14-15 września 2014).

Politechnika Warszawska zainaugurowała nowy rok akademicki

Zgodnie z tradycją, inauguracja odbyła się  dnia 1 października. Rok akademicki 2014/2015 uroczyście otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Wykład w ramach obchodów 25-lecia Wolności wygłosił prof. Jerzy Woźnicki.

List Marszałka Adama Struzika

Inauguracja nowego roku akademickiego jest wydarzeniem, które uroczyście wprowadza nas w kolejne wyzwania. Życząc wielu inspiracji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik kieruje list do społeczności PW.

3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej

24 września 2104 odbył się 3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej, wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Warszawską pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Kongres greenPOWER 2014 w Politechnice Warszawskiej

Czy kryzys energetyczny jest nieunikniony? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli prelegenci i uczestnicy 5 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, który w dniach 23 i 24 września odbywał się w Gmachu Głównym PW.

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przesłała list inauguracyjny skierowany do całej społeczności akademickiej.

Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Dział ds. Szkoleń PW podsumowały projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”. 25 września 2014 r. przedstawiono szczegóły jego realizacji.

Spotkania KFK z Politechniką Warszawską

24 września w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się spotkania Krajowych Forum Konsultacyjnych z branżowego zakresu maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Wizyta delegacji z Brazylii

23 września 2014 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Universidade Federal de Uberlandia z Brazylii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz obu Uczelni.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej. Terminarz uroczystości

Uroczystości inauguracyjne w Politechnice Warszawskiej rozpoczynają się już w tym miesiącu. Wydziały: Fizyki oraz Samochodów i Maszyn Roboczych przywitają rok akademicki 2014/2015 jako pierwsze. Obchody centralne zaplanowano na 1 października.

SRI International w Politechnice Warszawskiej

W dniach 14-19 września 2014 r. na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przebywała w Polsce delegacja SRI International. W ramach wizyty przedstawiciele Instytutu odwiedzili Politechnikę Warszawską.

XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

W tym roku mijają cztery lata odkąd przy Prezydencie m.st. Warszawy powołano Radę ds. Polityki Innowacji. W Politechnice Warszawskiej odbyło się jej XVII posiedzenie.

Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Politechnika Warszawska od lat aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi za granicą. Tym razem naszą Uczelnię odwiedziły delegacje z Meksyku i Tajwanu.

Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) otwiera drzwi dla biznesu i nauki. Początkiem tej drogi stało się wmurowanie aktu erekcyjnego, które odbyło się 17 września 2014 r.

Zebranie Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii

W Politechnice Warszawskiej, 15 września 2014 r., odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii. Wydarzeniu przewodniczył prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Rektor PW.

Konferencje Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW we wrześniu 2014 r. dwukrotnie włączył się w organizację międzynarodowych spotkań:  XIX konferencję Machine Modeling and Simulation oraz VII Międzynarodowe Kolokwium Micro-Tribology 2014.

XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

XV Jubileuszowa Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów odbyła się przy udziale Władz PW i objęła 10 sesji wykładowych.

Posiedzenie Prezydium KRASP i PAN w Jabłonnej

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnej odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rozmowy dotyczyły m.in. Pakietu Horyzont 2020.

Spotkanie Rektorów w Bezmiechowej

10-lecie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej zostało upamiętnione m.in. odsłonięciem pamiątkowej tablicy. W wydarzeniu wzięli udział Rektorzy Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej oraz przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej.