Wydarzenia

Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Politechnika Warszawska od lat aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi za granicą. Tym razem naszą Uczelnię odwiedziły delegacje z Meksyku i Tajwanu.

Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) otwiera drzwi dla biznesu i nauki. Początkiem tej drogi stało się wmurowanie aktu erekcyjnego, które odbyło się 17 września 2014 r.

Zebranie Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii

W Politechnice Warszawskiej, 15 września 2014 r., odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii. Wydarzeniu przewodniczył prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Rektor PW.

Konferencje Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW we wrześniu 2014 r. dwukrotnie włączył się w organizację międzynarodowych spotkań:  XIX konferencję Machine Modeling and Simulation oraz VII Międzynarodowe Kolokwium Micro-Tribology 2014.

XV Jubileuszowa Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

XV Jubileuszowa Szkoła Fundacji Rektorów Polskich Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla rektorów i prorektorów odbyła się przy udziale Władz PW i objęła 10 sesji wykładowych.

Posiedzenie Prezydium KRASP i PAN w Jabłonnej

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnej odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rozmowy dotyczyły m.in. Pakietu Horyzont 2020.

Spotkanie Rektorów w Bezmiechowej

10-lecie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej zostało upamiętnione m.in. odsłonięciem pamiątkowej tablicy. W wydarzeniu wzięli udział Rektorzy Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej oraz przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej.

Większy budżet na naukę

W liście do prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego KRASP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o zwiększeniu wydatków na naukę.

Warszawski Salon Maturzystów 2014 powitały tłumy

Dwudniowa impreza w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przyciągnęła niezliczone rzesze studentów przyszłości. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Politechnika włącza się w prace na rzecz bezpieczeństwa

Wkład Politechniki Warszawskiej w naukę jest powszechnie znany i doceniany. Tym razem propozycje tworzone na rzecz bezpieczeństwa kraju zostały przedstawione Ministerstwu Obrony Narodowej.

CEZAMAT buduje przyszłość

10 września 2014 r. na warszawskim Ursynowie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Klaster GEOPOLI z Politechniką Warszawską

8 września 2014 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do klastra GEOPOLI. Obok Wydziału Geodezji i Kartografii PW porozumienie podpisało 28 sygnatariuszy reprezentujących świat nauki i biznesu.

Polski Kongres Gospodarczy 2014

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Biznes dla Nauki, Nauka dla Biznesu”. Tematyka spotkania obejmowała wypracowanie wizji samodoskonalącego się systemu w kontekście zbliżenia poglądów środowisk naukowych i biznesu.

Politechnika Warszawska i Lockheed Martin zacieśniają współpracę i świętują pierwszy sukces

Wzajemne relacje obu podmiotów odnoszą się do rozwoju przez wiedzę. Efektem współpracy jest m.in. projekt optymalizacji wykorzystania bezzałogowych systemów lotniczych.

Wszystkie kolory Gmachu Głównego PW

Jaki będzie? Różowy jak babcine reformy, a może apetyczny niczym kremowa beza? My już wiemy. Kolor elewacji będzie po prostu klasyczny!

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z podpisem Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski 13 sierpnia podpisał  nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń wejdzie ona w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015. 

AZS PW pozyskuje wsparcie Home Invest

U progu rozpoczęcia nowego sezonu 2014/2015 sytuacja klubu wygląda całkiem obiecująco. AZS PW właśnie pozyskał wsparcie czwartego partnera.

KRASP o nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich popiera nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. „Są tam rozwiązania, które pomogą skuteczniej funkcjonować szkołom wyższym” – mówi przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś.

Wymiana międzyuczelniana z Uniwersytetem Hokkaido

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie, które pozwoli nawiązać współpracę między studentami naszej Uczelni a społecznością akademicką Uniwersytetu Hokkaido w Japonii. Stosowne dokumenty zostały podpisane dnia 11 sierpnia 2014 r.

Kod Enigmy – złamany. Tablica – odsłonięta

Warta żołnierska przy pamiątkowej tablicy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci autorów złamania kodów Enigmy odbyło się 5 sierpnia 2014 r. przy ul. Śniadeckich 8. Uroczystości towarzyszyło Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.