Wydarzenia

IWIS 2014 rośnie w siłę polskich wynalazków

System zmieniający położenie lusterek zależnie od pozycji motorzysty to tylko jeden z 400 wynalazków prezentowanych na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014, którą otwarto 14 października w Politechnice Warszawskiej.

„Zawód naukowiec” kreuje innowacyjną przyszłość

Twarzą kampanii „Zawód naukowiec” został Isaac Newton. Atrybutem - jego jabłko. Akcję pod patronatem MNiSW zainaugurowano w Politechnice Warszawskiej, gdzie uhonorowano laureatów Diamentowego Grantu i Generacji Przyszłości.

Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii stanowi przedsięwzięcie, które w jednym miejscu skupiać będzie środowiska badawcze w celu utworzenia prężnie działającego ośrodka naukowego. Jednym z konsorcjantów jest Politechnika Warszawska.

Profesor Sir Leszek Borysiewicz w Politechnice Warszawskiej

20 października w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład znakomitego brytyjskiego naukowca polskiego pochodzenia prof. Sir Leszka Borysiewicza.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku rozpoczęła rok akademickich wyzwań

XLVIII uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się 6 października 2014 r. Podczas wydarzenia wręczone zostały medale, wyróżnienia i nagrody.

IV Warszawskie Dni Techniki

W dniach 22-24 października 2014 r. odbyły się IV Warszawskie Dni Techniki. Jednym z organizatorów była Politechnika Warszawska. Wydarzenie przebiegło pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

Politechnika wspiera nowe rozwiązania dla energetyki

2 października 2014 r. w Sali Senatu PW odbyło się spotkanie konsultacyjne z zakresu prac przygotowawczych do programu sektorowego. Wydarzenie zorganizowano przy udziale podmiotów zrzeszonych w KIGEiT.

Ambasada Izraela przedstawia propozycje współpracy

W dniu 2 października br. w Politechnice Warszawskiej gościli przedstawiciele Ambasady Izraela – Ruth Cohen Dar, Zastępca Ambasadora, Anna Ben-Ezra, Attache ds. Kulturalnych oraz Ewa Rudnik, Dyrektor Departamentu Edukacji.

Spotkania Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge

W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge właśnie dobiegło końca dwudniowe II Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge (Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting, 14-15 września 2014).

Politechnika Warszawska zainaugurowała nowy rok akademicki

Zgodnie z tradycją, inauguracja odbyła się  dnia 1 października. Rok akademicki 2014/2015 uroczyście otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Wykład w ramach obchodów 25-lecia Wolności wygłosił prof. Jerzy Woźnicki.

List Marszałka Adama Struzika

Inauguracja nowego roku akademickiego jest wydarzeniem, które uroczyście wprowadza nas w kolejne wyzwania. Życząc wielu inspiracji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik kieruje list do społeczności PW.

3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej

24 września 2104 odbył się 3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej, wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Warszawską pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Kongres greenPOWER 2014 w Politechnice Warszawskiej

Czy kryzys energetyczny jest nieunikniony? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli prelegenci i uczestnicy 5 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, który w dniach 23 i 24 września odbywał się w Gmachu Głównym PW.

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przesłała list inauguracyjny skierowany do całej społeczności akademickiej.

Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Dział ds. Szkoleń PW podsumowały projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”. 25 września 2014 r. przedstawiono szczegóły jego realizacji.

Spotkania KFK z Politechniką Warszawską

24 września w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się spotkania Krajowych Forum Konsultacyjnych z branżowego zakresu maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Wizyta delegacji z Brazylii

23 września 2014 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Universidade Federal de Uberlandia z Brazylii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz obu Uczelni.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej. Terminarz uroczystości

Uroczystości inauguracyjne w Politechnice Warszawskiej rozpoczynają się już w tym miesiącu. Wydziały: Fizyki oraz Samochodów i Maszyn Roboczych przywitają rok akademicki 2014/2015 jako pierwsze. Obchody centralne zaplanowano na 1 października.

SRI International w Politechnice Warszawskiej

W dniach 14-19 września 2014 r. na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przebywała w Polsce delegacja SRI International. W ramach wizyty przedstawiciele Instytutu odwiedzili Politechnikę Warszawską.

XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

W tym roku mijają cztery lata odkąd przy Prezydencie m.st. Warszawy powołano Radę ds. Polityki Innowacji. W Politechnice Warszawskiej odbyło się jej XVII posiedzenie.