Konkursy

Konkurs „CPK Innowacje”

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie „CPK Innowacje”. Projekty można zgłaszać do 1 czerwca 2020 r.

XXI edycja Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej, obronione w PW w roku akademickim 2018/2019.

Konkurs na najlepsze polskie innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce.

XXII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zastosowaniem Statistica

Trwa XXII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zastosowaniem Statistica. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM. We współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej powstał PRELUDIUM BIS - dedykowany  projektom realizowanym przez doktorantów. Do zdobycia jest 690 mln zł.

Naukowiec z PW laureatem konkursu Lider X

Dr inż. Konrad Markowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW znalazł się w gronie laureatów dziesiątej edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PRODOK - konkurs na najbardziej prodoktoranckie uczelnie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła 12. edycję konkursu - PRODOK. Jednocześnie, wspólnie z Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ogłoszono 7. edycję konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN - PROPAN.

Ścieżka dla Mazowsza

Do 23 września br. trwać będzie nabór wniosków w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest finansowany ze środków dotacji celowej, nie ma ograniczenia tematycznego czy branżowego. 

XI edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 6 września br. badaczki - wynalazczynie mogą zgłaszać się do konkursu organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki „Innowacja jest Kobietą”. Nagrodą jest prezentacja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowych IENA 2019 w Norymberdze.

XI edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Do 19 sierpnia 2019 r. trwa nabór wniosków do XI edycji konkursu „Innowator Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Diamentowy Grant 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmy konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród nagrodzonych są studenci Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konkurs Instytutu Metropolitalnego

Do 11 sierpnia 2019 r. trwa nabór prac do III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Pięć konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu badań nieniszczących i diagnostyki

Do 20 sierpnia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu o nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Konkurs „Moja Smart Wieś”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami: Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie „Moja Smart Wieś”.

Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną suchego portu w Zajączkowie Tczewskim

Firma PCC Intermodal S.A. zaprasza do udziału w konkursie: „Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard - suchego portu w Zajączkowie Tczewskim”.

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - stosunki międzynarodowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Najlepsi z najlepszych 4.0.

Trwa nabór do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 4.0.”. Wybitnie uzdolnieni studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe w rozwoju aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.