Projekty i osiągnięcia

Projekt MOLCAR z finansowaniem w konkursie POLNOR CCS 2019

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW (a dokładnie - Instytut Techniki Cieplnej) jest liderem przedsięwzięcia MOLCAR, które zostało skierowane do finansowania w konkursie POLNOR CCS 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze. Projekt otrzymał najwyższą ocenę. 

Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych w PW

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW opracuje katalog promujący zespoły prowadzące prace B+R w Politechnice Warszawskiej. 

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują NADIMPLANT

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW realizują projekt badawczy, którego celem jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych.

Projekt PW z najwyższym finansowaniem w konkursie ALPHORN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Najwyższe finansowanie otrzymał projekt, który będzie realizowany w Politechnice Warszawskiej.

Pierwsza ogólnodostępna kolekcja drożdży w PW

W Politechnice Warszawskiej otwarto pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży. Zgromadzono w niej ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.

Dr Agata Ferreira z nagrodą British Blockchain Association

Dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW otrzymała pierwszą nagrodę za badania nad podejściami prawnymi i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii blockchain, przyznaną przez British Blockchain Association.

Prof. Mieczysław Morawski z Wydziału Zarządzania w Radzie Ochrony Pracy

Marszałek Sejmu powołała Radę Ochrony Pracy XI kadencji. Jednym z jej członków został prof. dr hab. Mieczysław Morawski z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Potrójne podium dla PW podczas AZS Winter Cup

Katarzyna Ostrowska, studentka Politechniki Warszawskiej, zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej slalomu giganta i trzecie w klasyfikacji slalomu podczas zawodów AZS Winter Cup, których finał odbył się 28 lutego 2020 r. w Zakopanem.

Damian Czykier ze złotym medalem halowych mistrzostw Polski

Damian Czykier, student Wydziału Inżynierii Lądowej PW, zwyciężył w biegu na 60 m przez płotki podczas PZLA Halowych Mistrzostw Polski rozegranych w dniach 29 lutego - 1 marca 2020 r. w Toruniu.

Pierwsze próby lotniskowe motoszybowca AOS-H2

Motoszybowiec AOS-H2 z hybrydowym napędem wodorowym, zaprojekowany w Politechnice Warszawskiej, po pomyślnym zrealizowaniu prób stanowiskowych przechodzi próby lotniskowe. Dotychczas wykonane próby kołowania i rozbiegu na pasie lotniska w Jasionce potwierdziły prawidłową pracę wszystkich zespołów.

Dr inż. Kamil Sitarski z Wydziału Zarządzania PW nowym Dyrektorem NASK

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powołał 26 lutego 2020 r. dr. inż. Kamila Sitarskiego z Wydziału Zarządzania PW na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Pracownicy PW z Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu, wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej.

Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4. Trzy projekty zgłoszone przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzymają dofinansowanie. 

Silna reprezentacja PW w komitetach naukowych PAN

W styczniu 2020 r. zakończyły się wybory członków komitetów naukowych Państwowej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Wśród nich znalazło się kilkudziesięciu przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

Dr inż. Tomasz Brynk laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „naukowiec przyszłości”. Wyróżnienie otrzymał za realizację projektu „Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D”.

Kolejne laury dla robota Melsona i Koła Naukowego Robotyków

Koło Naukowe Robotyków z robotem humanoidalnym Melsonem zdobyło trzy nagrody podczas Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge, które 7 grudnia 2019 r. odbyły się w Łodzi.

VI Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej

Reprezentacja doktorantów z Politechniki Warszawskiej zajęła I i II miejsce podczas VI Mistrzostw Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej. Zawody odbyły się 30 listopada 2019 r. w Hali Sportowej SWFiS PW.

Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku dla AZS Warszawa

Reprezentacja AZS Warszawa, w tym studenci Politechniki Warszawskiej, zwyciężyła w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2019 r. odbyły się w Krakowie.

Prof. Tomasz Ciach z PW zasłużony w dziedzinie wynalazczości

Prof. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawaną przez Prezesa Rady Ministrów.